ค้นหา

Google

Google
www.ins.moi.go.th

แผนที่การแบ่งเขตตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

  สปอตวิทยุ
ชุด ศูนย์ดำรงธรรมช่วยได้

 
ข้อมูลน่ารู้
 
 
     
 
!! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ โทร.02-221-1126› สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
› หน่วยงานระดับกรม
› รัฐวิสาหกิจในสังกัด
› จังหวัด
หน่วยงานราชการต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีมอบเข้มเชิดชูเกียรติทองคำและประกาศเกียรติคุณให้แก่พลเมืองดี
ประจำปี พ.ศ. 2560นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รอง ปมท. (บ) ประชุมติดตาม รับทราบแผนปฏิบัติราชการของ สตร. สป. รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2560)

++  1. นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งด่วนผู้ว่าฯ นายอำเภอ และผู้บริหาร อปท. จังหวัดภาคใต้ เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พร้อมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามระเบียบการช่วยเหลือของทางราชการฯ ให้จังหวัดสามารถจัดจ้าง เช่าเรือ หรือรถยกสูง เพื่อใช้ในการช่วยเหลือลำเลียงพี่น้องประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัยที่น้ำท่วมสูง หรือบรรทุกสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายในพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์

 2. กระทรวงมหาดไทย เผยความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ล่าสุดกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางว่าได้อนุมติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่มเติม จังหวัดละ 50 ล้านบาท ให้กับจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช นราธิวาส พัทลุง ยะลา ปัตตานี ตรังและสงขลา เพื่อให้จังหวัดสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที และต่อเนื่อง

    วันที่           เรื่อง
7 ก.ย. 60
1 ก.ย. 60
17 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
7 ส.ค. 60
4 ส.ค. 60
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร
4 ส.ค. 60
ร่างประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
27 ก.ค. 60
การจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
24 ก.ค. 60
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 7/2560
21 ก.ค. 60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "บทบาทมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0" ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
20 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
28 มิ.ย. 60
5 มิ.ย. 60
ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2560
19 พ.ค. 60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดศรีสะเกษ
19 พ.ค. 60
รายงานการประชุม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 5/2560
15 พ.ค. 60
การขับเคลื่อนนโยบายแผนการผลิตและการตลาด ข้าวครบวงจร
15 พ.ค. 60
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เพิ่มเติม
8 พ.ค. 60
ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
26 เม.ย. 60
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2560
10 เม.ย.60

ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2560

5 เม.ย.60
ร่างประเด็นตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2560
30 มี.ค.60
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2560
24 มี.ค. 60
การสำรวจความเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนต่อการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
16 มี.ค.60
ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน มีนาคม 2560
3 มี.ค.60

แบบสรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

3 มี.ค.60

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ม.๓๔)

1 มี.ค.60
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1 มี.ค.60
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2560
22 ก.พ.60
21 ก.พ.60
21 ก.พ.60
21 ก.พ.60
1 ก.พ.60
19 ม.ค.60
17 ม.ค.60
16 ม.ค.60
11 ม.ค.60
28 ธ.ค.59
9 ธ.ค.59
9 ธ.ค.59
22 พ.ย.59
16 พ.ย.59
4 พ.ย.59
21 ต.ค.59
11 ต.ค.59

อ่านต่อ>> 

     เลขที่                ลงวันที่             เรื่อง
02/2560
12 ก.ค. 60
มท 0205.1/1211
4 พ.ค. 60
มท 0211.6/ว341 15 พ.ค.60
มท 0205.1/ว0686
14 ก.พ.60
01/2560
14 ก.พ.60
-
12 ม.ค.60
2/2559
14 พ.ย.59
1144/2559
11 ต.ค.59
1116/2559
5 ต.ค.59
11/2559
11 ก.ค.59
641/2559
28 มิ.ย.59
539/2559
10 มิ.ย.59
6/2559
4 พ.ค.59
มท.0205.2/ว2395
29 เม.ย.59
350/2559
25 เม.ย.59
มท.0205.1/901
31 มี.ค.59
116/2559
20 ก.พ.59
71/2559
21 ม.ค.59
64/2559
20 ม.ค.59
1072/2558
18 พ.ย.58
05/2558
3 พ.ย. 58
972/2558
22 ต.ค.58
938/2558
15 ต.ค.58
04/2558
6 ต.ค.58
880/2558
5 ต.ค.58
สถานะงาน
-ยังไม่มีตำแหน่งงานว่าง-
วันที่
เรื่อง
 
 
     
     
     
       

Inspection And Grivances Bureau
Best Viewed with Chrome better @ 1024x768 Resolution High Color Text Size Smaller
Contact Tel: 0-2221-1126
Hotline : 50457 Email Address : moi0205.2@hotmail.com