แผนที่การแบ่งเขตตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
 

    .     .  


>ประมวลข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
 
> หน่วยงานในสังกัด มท.
› สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
› หน่วยงานระดับกรม
› รัฐวิสาหกิจในสังกัด
› จังหวัด
> หน่วยงานราชการต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
คลิปวิดีโอการป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัวโดยกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.)
บัญชีคำสั่งมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยในภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
   วันที่ 
เรื่อง
27 พ.ค.. 67
สรุปข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์
23 พ.ค.. 67
สรุปข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสระบุรีและลพบุรี
23 พ.ค.. 67
สรุปข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว "เที่ยวใต้สุดใจ" ณ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
20 พ.ค.. 67
สรุปข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ สระแก้ว
20 พ.ค.. 67
สรุปข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ กาญจนบุรี
15 พ.ค.. 67
สรุปข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดนครราชสีมา
15 พ.ค.. 67
สรุปข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดน่าน
15 พ.ค.. 67
สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่
15 พ.ค.. 67
โลโก้ "๑๐ ปี ศูนย์ดำรงธรรม นำสุขสู่ปวงชน"
14 พ.ค.. 67
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 6/2567
13 พ.ค.. 67
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่
13 พ.ค.. 67
สรุปข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปราชการ ณจังหวัดสุราษฎร์ธานี (อำเภอเกาะสมุย) และจังหวัดนครศรีธรรมราช
13 พ.ค.. 67
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ อุตรดิตถ์
13 พ.ค.. 67
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่
13 พ.ค.. 67
สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motoways) หมายเลข ๖(M๖) สายบางประอิน-นครราชสีมา ณ จังหวัดนครราชสีมา
9 พ.ค.. 67
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่
9 พ.ค.. 67
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 5/2567
2 พ.ค.. 67
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
22 เม.ย. 67
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงราย (เพิ่มเติม)
3 เม.ย. 67
แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
3 เม.ย. 67
สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดนครพนม สกลนคร และอุดรธานี
1 เม.ย. 67
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2567
27 มี.ค. 67
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2567
26 มี.ค. 67
แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และรักษาการในตำแหน่ง
15 มี.ค. 67
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2567
14 มี.ค. 67
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ และข้อมูลพร้อมแนวทางประกอบการตรวจราชการ แบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
14 มี.ค. 67
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมีนาคม 2567 (เพิ่มเติม)
6 มี.ค. 67
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมีนาคม 2567
5 มี.ค. 67
การจัดทำข้อมูลประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนเมษายน 2567
28 ก.พ. 67
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
12 ก.พ. 67
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
8 ก.พ. 67
แบบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชกการของกระทรงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2567
7 ก.พ. 67
แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ
6 ก.พ. 67
แบบรายงานประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนมีนาคม
6 ก.พ. 67
สรุปผลการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน(จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล)ณ จังหวัดระนอง
16 ม.ค. 67
สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดชลบุรีและระยอง
15 ม.ค. 67
แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือน
12 ม.ค. 67
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม 2567
11 ม.ค. 67
คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ
11 ม.ค. 67
สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสุโขทัย
5 ม.ค. 67
แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
28 ธ.ค. 66
ขอรับการสนับสนุนในการการพัฒนาและแก้ไข้ปัญหาสำคัญของจังหวัดภูเเก็ตในคราวการเดินทางตรวจราชการ ณ จังหวัดภูเก็ต
25 ธ.ค. 66
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดกาญจนบุรี
25 ธ.ค. 66
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้รักษาการในตำแหน่ง
22 พ.ย. 66
สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดพิษณุโลก
22 พ.ย. 66
สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และร้อยเอ็ด
18 ต.ค. 66
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดพิษณุโลก
17 ต.ค. 66
รายงานการดำเนินงานประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2566
28 ก.ย. 66
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่
18 ก.ย. 66
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดระยอง
6 ก.ย. 66
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสระบุรี
7 ก.ย. 66
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 7/2566
17 ส.ค. 66
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดระยอง่
7 ส.ค. 66
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2566
21 ก.ค. 66
สรุปสาระสำคัญการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2566
21 ก.ค. 66
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 6/2566
7 ก.ค. 66
เอกสารเพิ่มเติม คทช. ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
30 มิ.ย. 66
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
26 มิ.ย. 66
ประมวลข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2566
14 มิ.ย. 66
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 5/2566
9 มิ.ย. 66
แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ
8 มิ.ย. 66
การจัดทำข้อมูลประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
2 มิ.ย. 66
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดพิจิตร่
2 มิ.ย. 66
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2566
24 พ.ค. 66
ประมวลข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมีนาคม 2566
18 พ.ค. 66
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2566
11 พ.ค. 66
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดภูเก็ต
11 พ.ค. 66
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่
10 พ.ค. 66
การจัดทำข้อมูลประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2566
10 พ.ค. 66
ประมวลข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
8 พ.ค. 66
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
3 พ.ค. 66
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดระนอง
3 พ.ค. 66
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสงขลา
27 เม.ย. 66
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสิงห์บุรี (เพิ่มเติม)
26 เม.ย. 66
แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ
19 เม.ย. 66
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดนราธิวาส
19 เม.ย. 66
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
19 เม.ย. 66
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
18 เม.ย. 66
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2566
12 เม.ย. 66
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดราชบุรี
12 เม.ย. 66
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดจันทบุรีและระยอง
7 เม.ย. 66
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2566 เพิ่มเติม
5 เม.ย. 66
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
4 เม.ย. 66
รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
3 เม.ย. 66
การจัดทำข้อมูลประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
29 มี.ค. 66
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
29 มี.ค. 66
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดภูเก็ต
29 มี..ค. 66
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดระนอง
28 มี.ค. 66
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดนราธิวาส
27 มี.ค. 66
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2566
24 มี.ค. 66
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม
23 มี.ค. 66
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่
21 มี.ค. 66
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดราชบุรี
21 มี.ค. 66
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
21 มี.ค. 66
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสงขลา และยะลา
17 มี.ค. 66
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู
16 มี.ค. 66
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2566
13 มี.ค. 66
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13 มี.ค. 66
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพิจิตร
8 มี.ค. 66
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง
8 มี.ค. 66
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดราชบุรี
8 มี.ค. 66
การจัดทำข้อมูลประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนเมษายน 2566
3 มี.ค.66
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมีนาคม 2566
27 ก.พ. 66
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
9 ก.พ. 66
การจัดทำข้อมูลประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2566
7 ก.พ. 66
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
6 ก.พ. 66
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเป็นประธานเปิดงานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมวัฒนธรรม จังหวัดนครปฐม
6 ก.พ. 66
นายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิจิตร
3 ก.พ. 66
คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ เพิ่มเติม
2 ก.พ. 66
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสิงห์บุรี
1 ก.พ. 66
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงราย
24 ม.ค. 66
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดราชบุรี
17 ม.ค. 66
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566
16 ม.ค. 66
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
12 ม.ค. 66
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงราย
10 ม.ค. 66
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสิงห์บุรี
15 ธ.ค. 65
แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
13 ธ.ค.65
ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2 ธ.ค.65
ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำรายละเอียดประกอบการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1 ธ.ค.65
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสิงห์บุรี
25 พ.ย.65
แบบสอบถามความประสงค์การตรวจติดตามฯ เพื่อบรรจุในแผนการตรวจราชการฯ
8 พ.ย. 65
รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2565
8 พ.ย. 65
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดอุบลราชธานี
3 พ.ย. 65
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
2 พ.ย. 65
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดนนทบุรี
27 ต.ค.65
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสิงห์บุรี
20 ต.ค.65
ประมวลข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2565
7 ต.ค.65
ประมวลข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
7 ต.ค.65
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุบลธานี
30 ก.ย. 65
รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
28 ก.ย. 65
สรุปผลการตรวจราชการฯ ที่สามารถถอดบทเรียนการดำเนินงานของจังหวัดและอำเภอที่เป็นแบบอย่างได
9 ก.ย. 65
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่น ๆ
8 ก.ย. 65
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการจัดการพื้นที่สีเขียว/พื้นที่สวนสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2 ก.ย. 65
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนกันยายน 2565
31 ส.ค. 65
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดกาญจนบุร
31 ส.ค. 65
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดกำแพงเพชร
24 ส.ค. 65
รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2565
15 ส.ค. 65
ประมวลข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2565
11 ส.ค. 65
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดภูเก็ต
10 ส.ค. 65
ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1
8 ส.ค. 65
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดกาญจนบุร
4 ส.ค. 65
การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2
4 ส.ค. 65
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนสิงหาคม 2565
4 ส.ค. 65
รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
2 ส.ค. 65
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม
2 ส.ค. 65
ประมวลข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
25 ก.ค. 65
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4//2565
20 ก.ค. 65
การประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 และผ่านระบบออนไลน์
18 ก.ค. 65
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสกลนคร
7 ก.ค. 65
ประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (เพิ่มเติม)
4 ก.ค. 65
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่
1 ก.ค. 65
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2565
27 มิ.ย. 65
ประมวลข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2565
27 มิ.ย. 65
รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนเมษายน 2565
21 มิ.ย. 65
ขอให้จัดส่งผลการดำเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านผลสัมฤิทธิ์ของงานของสำนักงานจังหวัด สำหรับรอบการประเมินวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (รอบการประเมินที่ 2/2565) ตัวชี้วัดที่ 5
21 มิ.ย. 65
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2565
17 มิ.ย. 65
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสกลนคร
7 มิ.ย. 65
การจัดทำข้อมูลประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
2 มิ.ย. 65
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนมิถุนายน 2565
23 พ.ค. 65
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2565
23 พ.ค. 65
ประมวลข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมีนาคม 2565
19 พ.ค. 65
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง
19 พ.ค. 65
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ และสั่งการของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/2565
19 พ.ค. 65
รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2565
18 พ.ค. 65
การประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 และผ่านระบบออนไลน์
12 พ.ค. 65
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่น ๆ
9 พ.ค. 65
การจัดทำข้อมูลประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2565
6 พ.ค. 65
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง
6 พ.ค. 65
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2565
2 พ.ค. 65
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในภารกิจการเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิด "เที่ยวบินปฐมฤกษ์ ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง จังหวัดยะลา"
26 เม.ย. 65
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2565
25 เม.ย. 65
รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
8 เม.ย. 65
ประมวลข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
7 เม.ย. 65
การจัดทำข้อมูลประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
5 เม.ย. 65
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนเมษายน 2565
17 มี.ค. 65
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
14 ก.พ. 65
การจัดทำข้อมูลประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนเมษายน 2565
14 ก.พ. 65
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนมีนาคม 2565
28 ก.พ. 65
การตรวจติดตามการเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของแม่น้ำโขง
9 ก.พ. 65
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
8 ก.พ. 65
การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7 ก.พ. 65
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2 ก.พ. 65
ข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
2 ก.พ. 65
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดอุดรธานี
1 ก.พ. 65
กำหนดประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
31 ม.ค. 65
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ และข้อมูลพร้อมแนวทางประกอบการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
24 ม.ค. 65
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี
12 ม.ค. 65
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
30 ธ.ค. 64
ข้อเสนอแนะจากการตรวจติดตามการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู และเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
29 ธ.ค. 64
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
28 ธ.ค. 64
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2564 ณ จังหวัดกระบี่
23 ธ.ค. 64
ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2
21 ธ.ค. 64
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตาน
8 ธ.ค. 64
สรุปผลการประชุมจัดทำแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8 ธ.ค. 64
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดอุดรธานี
30 พ.ย. 64
รายงานผลแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากโครงการพัฒนาท่าเรือเกาะพิทักษ์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
24 พ.ย. 64
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดนนทบุร
23 พ.ย. 64
นายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2564 ณ จังหวัดกระบี่
23 พ.ย. 64
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสิงห์บุร
23 พ.ย. 64
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดอุบลราชธาน
19 พ.ย. 64
ระเบียบวาระการประชุมจัดทำแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5 พ.ย. 64
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดชัยภูมิ
5 พ.ย. 64
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสุโขทัย
2 พ.ย. 64
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2 พ.ย. 64
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดชลบุร
2 พ.ย. 64
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสมุทรปราการ
26 ต.ค. 64
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดอุบลราชธาน
8 ต.ค. 64
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 6/2564
1 ต.ค. 64
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเพชรบุรี
22 ก.ย. 64
รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 2
17 ก.ย. 64
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 5/2564
31 ส.ค. 64
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ Phuket Sandbox ณ จังหวัดภูเก็ต
26 ส.ค. 64
ประมวลข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2564
17 ส.ค. 64
การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการประจำปี 2564 (รอบที่ 2 ส.ค. - ก.ย. 64)
10 ส.ค. 64
การตรวจติดตามผลสำเร็จในการปฏิบัติราชการของจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการรายปีของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10 ส.ค. 64
ประมวลข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
5 ส.ค. 64
การตรวจติดตามผลสำเร็จการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
20 ก.ค. 64
ประมวลข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2564
16 ก.ค. 64
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชกาาร ณ จังหวัดภูเก็ต
5 ก.ค. 64
การจัดทำข้อมูลประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนสิงหาคม 2564
28 มิ.ย. 64
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2564
16 มิ.ย. 64
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมิลผลฯ ของสำนักงานจังหวัด (ตัวชี้วัดที่ 5)
16 มิ.ย. 64
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2564
11 มิ.ย. 64
ประมวลข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต จากการตรวจราชการประจำเดือน มีนาคม 2564 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1 มิ.ย. 64
การจัดทำข้อมูลประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2564
25 พ.ค. 64
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนมิถุนายน 2564
12 พ.ค. 64
การประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Webex)
11 พ.ค. 64
การจัดทำข้อมูลประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนมิถุนายน 2564
7 พ.ค. 64
ประเด็นตรวจราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2564
26 เม.ย. 64
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2564
7 เม.ย. 64
การจัดทำข้อมูลประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2564
31 มี.ค. 64
ประเด็นตรวจราชการประจำเดือน เมษายน 2564
23 มี.ค. 64
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2//2564
9 มี.ค. 64
การจัดทำข้อมูลประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนเมษายน 2564
8 มี.ค. 64
ประเด็นตรวจราชการประจำเดือน มีนาคม 2564
4 มี.ค. 64
รายงานผลตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
23 ก.พ. 64
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2564
19 ก.พ. 64
การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรา 34ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
17 ก.พ. 64
การประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
11 ก.พ. 64
การจัดทำข้อมูลประเด็นการตรวจราชการประจำเดือน มีนาคม 2564
5 ก.พ. 64
ประเด็นตรวจราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
4 ก.พ. 64
มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ
21 ม.ค. 64
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 8/2563
19 ม.ค. 64
การจัดทำประเด็นการตรวจราชการ/แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการจัดทำข้อมูลประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
14 ม.ค. 64
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม
14 ม.ค. 64
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปราชการ ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีและการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563 ณ จังหวัดภูเก็ต
12 ม.ค. 64
การบูรณาการงานตรวจราชการระหว่างศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกระทรวง กรม
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8 ม.ค. 64
ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือน มกราคม 2564
4 ม.ค. 64
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ถนนข้าวสาร
4 ม.ค. 64
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดชลบุรี
25 ธ.ค. 63
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 7/2563
7 ธ.ค. 63
ประเด็นตรวจราชการประจำเดือน ธันวาคม 2563
24 พ.ย. 63
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย ณ จังหวัดสุโขทัย
24 พ.ย. 63
การรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 6/2563
23 พ.ย. 63
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงราย
17 พ.ย. 63
ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
16 พ.ย. 63
นายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563 ณ จังหวัดภูเก็ต
3 พ.ย. 63
ประเด็นตรวจราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
22 ต.ค. 63
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2563 ณ จังหวัดระยอง
15 ต.ค. 63
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดชลบุร
5 ต.ค. 63
"การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" รอบที่ 2

อ่านต่อ>> 

ปีงบประมาณ 2559 ถึง ปีงบประมาณ 2563>> 

     เลขที่  
ลงวันที่   
 เรื่อง
04/2560
6 ต.ค. 60
แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ
1600/2560
5 ต.ค.60
1599/2560
5 ต.ค.60
02/2560
12 ก.ค.60
มท 0205.1/1211
4 พ.ค. 60
มท 0211.6/ว341 15 พ.ค.60
มท 0205.1/ว0686
14 ก.พ.60
01/2560
14 ก.พ.60
-
12 ม.ค.60
2/2559
14 พ.ย.59
1144/2559
11 ต.ค.59
1116/2559
5 ต.ค.59
11/2559
11 ก.ค.59
641/2559
28 มิ.ย.59
539/2559
10 มิ.ย.59
6/2559
4 พ.ค.59
มท.0205.2/ว2395
29 เม.ย.59
350/2559
25 เม.ย.59
มท.0205.1/901
31 มี.ค.59
116/2559
20 ก.พ.59
71/2559
21 ม.ค.59
64/2559
20 ม.ค.59
1072/2558
18 พ.ย.58
05/2558
3 พ.ย. 58
972/2558
22 ต.ค.58
938/2558
15 ต.ค.58
04/2558
6 ต.ค.58
880/2558
5 ต.ค.58
 
     
     
     

Inspection And Grivances Bureau
Best Viewed with Chrome better @ 1024x768 Resolution High Color Text Size Smaller
Contact Tel: 0-222
2-1812 Hotline : 50450 Email Address : moi0205.2@hotmail.com