การติดตามประเมินผลการดำเินินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 1
Download !!
Download !!
เขตตรวจราชการ
จังหวัด
เขตตรวจราชการที่ 1
นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี
เขตตรวจราชการที่ 2
ชัยนาท ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี
เขตตรวจราชการที่ 3
ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว
เขตตรวจราชการที่ 4
กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี
เขตตรวจราชการที่ 5
ประจวบคิรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
เขตตรวจราชการที่ 6
ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง
เขตตรวจราชการที่ 7
ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง
เขตตรวจราชการที่ 8
สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
เขตตรวจราชการที่ 9
จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
เขตตรวจราชการที่ 10
หนองคาย หนองบัวลำภู เลย อุดรธานี บึงกาฬ
เขตตรวจราชการที่ 11
นครพนม มุกดาหาร สกลนคร
เขตตรวจราชการที่ 12
ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์
เขตตรวจราชการที่ 13
ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี
เขตตรวจราชการที่ 14
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
เขตตรวจราชการที่ 15
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน
เขตตรวจราชการที่ 16
น่าน พะเยา เชียงราย แพร่
เขตตรวจราชการที่ 17
ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิษถ์
เขตตรวจราชการที่ 18
กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี
 
   

 

 › สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
› หน่วยงานระดับกรม
› รัฐวิสาหกิจในสังกัด
› จังหวัด
หน่วยงานราชการต่าง ๆ

 

Inspection And Grivances Bureau
Best Viewed with Microsoft Internet Explorer 5.0 and Chrome or better @ 1024x768 Resolution High Color Text Size Smaller
Contact Tel: 0-2221-1126
Hotline : 50457 Email Address : moi0205.2@hotmail.com